Pages

Wednesday, August 18, 2010

Teknik SWOT

STRENGTH (KEKUATAN)
 • Keseronokan murid apabila mendapat ganjaran daripada guru
 • Murid memberi perhatian penuh semasa membuat sesuatu tingkah laku
 • Murid dapat menguasai sesuatu kemahiran dengan berkesan
 • Murid akan meneruskan tingkah laku pabila mendapat peneguhan


WEAKNESS (KELEMAHAN)

 • Murid akan melakukan sesuatu kerana ganjaran
 • Murid tidak akan mendapat ilmu pengetahuan baharu
 • Murid tidak dapat berdikari
 • Murid tidak berasa yakin jika membuat sesuatu tanpa peniruan


OPPORTUNITY (PELUANG)

 • Memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 • Kanak-kanak menjadi aktif dalam kelas


THREAT (ANCAMAN)

 • Murid terlalu bergantung kepada ganjaran
 • Model peniruan perlulah sesuai mengikut tahap murid
 • Tegaskan perlakuan yang hendak ditiru atau dikukuhkan

No comments:

Post a Comment